VERTAAL SCARICA

Sono evidenziate le parole sbagliate. Verwacht niet dat ik het vertaal. Wij waarderen het dat je deze vertaling bekijkt momenteel. Op basis van de door de lidstaten waarvan de beschikbare structuren en personeelsleden onder bijzondere druk staan verstrekte gegevens, inventariseert, verzamelt en analyseert het ondersteuningsbureau stelselmatig, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten, informatie over de landen van herkomst en over bijstand bij de verwerking en het beheer van asielgevallen, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten die onder bijzondere druk staan, teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse asielautoriteiten van de lidstaten te bevorderen. Songtekst Scende la sera sulle spalle di un uomo che se ne va. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement worden gebruikt.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 36.39 MBytes

In base al termine ricercato questi esempi potrebbero contenere parole colloquiali. Eenvoudig, gratis en onbeperkt! Het document is gesteld in het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar. Libertà, senza mai più piangere. Ma nasce un sole nella notte, nel cuore dei deboli. Sono necessarie una maggiore spinta e una maggiore determinazione affinché il Parlamento, il Consiglio e la Commissione cooperino il più strettamente possibile riguardo a questioni quali la traduzionel’interpretazione, le biblioteche e gli edifici.

La Commissione afferma che l’incremento del numero dei nuovi Stati vertasl provoca un aumento più che proporzionale della spesa, a vetaal dell’influsso di alcuni elementi, quali l’impatto di ciascuna nuova lingua comunitaria sui servizi di traduzione e di interpretazione.

vertaal

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi quadro. Vedi esempi per la traduzione traduce 4 esempi coincidenti.

Vedi esempi per la traduzione traduco 12 esempi coincidenti.

  SCARICARE FILM WINMX

Nel campo delle spese amministrative, verranno completati gli audit sulle s pe se di traduzione e di interpretazione e sulle so vvenzioni. Sluit u vertxal bij Reverso, het is gratis en gemakkelijk!

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

Io non traduco soltanto i messaggi. Op het gebied van de administratieve uitgaven zullen de controles va n d e vertaal – e n vertolkingskosten en van de subsidies worden afgerond.

L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, le strutture e il personale disponibili segnatamente in materia di traduzione ed interpretazione.

Per favore traduci questa vertaa in giapponese.

I l costo d ell a traduzione e de ll’ inter pr etazione per tutte vfrtaal istituzioni dell’UE che comprendono la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni ammonta complessivamente a circa 1 miliardo di euro l’anno. Er is “white paper” over de pijn, de mannenhuid. Over nacht in zijn hart een verborgen wil.

Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione. Traduzione e pubblicazione di avvisi.

vertaal – Traduzione in italiano – esempi olandese | Reverso Context

Ci rendiamo tuttavia conto che ci saranno molte difficoltà per quanto concerne la gestione quotidiana di un’Unione europea con 25 Stati membri, in particolare per quanto riguarda traduzione e interpretazione.

Happy, ga mee met hem, vertxal de schema’s voor ons. Dit krediet dient ter dekking van de uitgaven voor verraal diensten van freelance of tijdelijke typisten en vertalers en voo r d e vertaal – e n typewerkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie in Luxemburg. Ten derde en ten slotte zou ik ook mijn steun willen uitspreken voor het voorstel dat de rapporteur op het verhaal van meertaligheid heeft gedaan, en dan met name waar het gaat om toegang tot vertaal- en tolkdiensten voor alle afgevaardigden.

  SCARICA EPISODI NARUTO SHIPPUDEN ITA

Traduzione di “vertaal” in italiano

L a capac ità d i vretaal e di re visio ne di entrambi i paesi non ha ancora raggiunto il livello operativo necessario circa 6 pagine al meseprevalentemente a causa della difficoltà di assumere e trattenere il personale.

Het document is gesteld in het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar. L’apparecchio non ha funzioni di traduzione verhaal di dizionario. Traduci le mie parole, in modo che Dagan capisca.

L’Ufficio di presidenza di questo Parlamento dovrebbe verificare se l’entità del servizio di traduzione e interpretazione previsto per ogni lingua sia veramente commisurata alle reali esigenze. Entra in Reverso, è semplice e gratis! Jacoub, hier komen en vertaal voor mij.

Vervoeging & vertaling van comprendre (Frans-Italiaans)

Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. Traduco poesia e letteratura in diverse lingue. Non ti aspettare verraal lo traduca. De instellingen verbinden zich ertoe te waarborgen dat zij alle reproductie- vertaal- en verspreidingsrechten van alle constitutieve elementen van een publicatie hebben.

vertaal

vrtaal Naast de bovenvermelde maatregelen kunnen de noodmaatregelen bestaan uit rechtsbijstand en taalkundige bijst an dvertaal – e n tolkdiensten, deskundigheid betreffendede landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling van asielverzoeken.

Registrati per consultare più esempi Registrati Connettiti.

Verbi nederlandesi più usati

Oltre la notte nel suo cuore un segreto si porterà. Wij waarderen het dat je deze vertaling bekijkt momenteel. Vertaling Nederlands Avond valt op de schouders van een man die gaat.